च्या फॅक्टरी टूर - वेन्झो चेंगुआंग ग्रुप चेन्लियांग प्लास्टिक इंडस्ट्री कं, लि.
nybjtp

फॅक्टरी टूर

c3486e13-903b-46a9-afa5-7d7457853d33
सुमारे ३
कारखाना5
कारखाना6
कारखाना7
कारखाना8
कारखाना9
कारखाना 10
कारखाना25
कारखाना12
कारखाना13
कारखाना14
कारखाना52
कारखाना16
कारखाना39
कारखाना18